1624927081194012
top of page

FEM5NOLL – GDPR-POLICY

GDPR-policy för webbutiken www.fem5noll.com

Denna policy beskriver hur webbutiken www.fem5noll.com samlar in och använder personlig information från sina kunder i enlighet med GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter).


1. Personlig information som samlas in
Vi samlar in följande personliga information från våra kunder:

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Betalningsinformation


2. Syftet med insamlingen av personlig information
Vi samlar in personlig information från våra kunder för att:

- Utföra köptransaktioner
- Leverera varor till våra kunder
- Kommunicera med våra kunder
- Hantera kundsupportfrågor
- Uppfylla lagliga krav


3. Hur personlig information används
Vi använder personlig information från våra kunder för att:

- Utföra köptransaktioner
- Leverera varor till våra kunder
- Kommunicera med våra kunder
- Hantera kundsupportfrågor
- Uppfylla lagliga krav
Vi kan också använda personlig information för att skicka marknadsföringsmeddelanden till våra kunder, om de har samtyckt till det.


4. Delning av personlig information
Vi delar inte personlig information från våra kunder med tredje part utan kundens uttryckliga samtycke, utom i följande situationer:

- Vi kan dela personlig information med våra tjänsteleverantörer för att utföra specifika funktioner för vår räkning (t.ex. leverans av varor eller betalningstransaktioner).
- Vi kan dela personlig information om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller egendom.


5. Hantering av personlig information
Vi hanterar personlig information från våra kunder på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring.


6. Kundernas rättigheter
Våra kunder har följande rättigheter enligt GDPR:

- Rätt till tillgång: Kunden har rätt att begära tillgång till sin personliga information och information om hur den används.
- Rätt till rättelse: Kunden har rätt att begära att eventuella felaktigheter i sin personliga information korrigeras.
- Rätt till radering: Kunden har rätt att begära att sin personliga information raderas, förutsatt att det inte finns några lagliga krav som hindrar oss från att göra det.
- Rätt till begränsning av behandling: Kunden har rätt att begära att behandlingen av sin personliga information begränsas.
- Rätt till dataportabilitet: Kunden har rätt att begära att sin personliga information överförs till en annan organisation.
- Rätt att invända samtycke: Om kunden har gett sitt samtycke till användning av sin personliga information, har de rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan kunderna kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att svara på en begäran om utövande av dessa rättigheter inom en månad från mottagandet av begäran.


7. Kontakta oss
Om du har frågor eller bekymmer angående vår behandling av personlig information, vänligen kontakta oss på följande sätt:

E-post: shop@fem5noll.com
Telefon: +46709205770
Adress: Ragnhildsbacken 40, 15133 Södertälje (Sverige)


Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan och publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats. Vi rekommenderar att våra kunder regelbundet besöker vår webbplats för att se eventuella uppdateringar av vår GDPR-policy.

GDPR policy: Butikspolicyer
bottom of page